21. října 2012

Čtenářský deník - Krysař


Autor: Viktor Dyk

Oficiální název: Krysař

Nakladatelství: Maťa

Počet stran: 104


Viktor Dyk – narodil se roku 1877 v Pšovce u Mělníka. Studoval na gymnáziu v Praze, kde ho vyučoval Alois Jirásek. Poté vystudoval PF na KU. Živil se jako novinář a spisovatel. Byl redaktorem Národních listů a od roku 1907 až do své smrti se podílel na časopisu Lumír. Byl vášnivým a uznávaným šachistou. Zemřel na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři. V této souvislosti je připomínána jeho báseň Soumrak moře ze sbírky Devátá vlna, kterou si podle některých názorů předpověděl svou smrt. Je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze. Mezi jeho tvorbu patří Stud, Píseň o vrbě, Krysař, Okno, atd.

Satira – literární žánr využívající výsměchu, karikatury, ironie a komičnosti. Vznikla v Římě (lat. Satura = všehochuť).
Rytmus – záměrné opakování zvukových prvků; vyvolává očekávání, že další verš bude stejný.

Česká literatura na přelomu 19. - 20. století do 1. SV – vliv anarchismu, antimilitarismu, civilismu a vitalismu. Měli odpor ke společnosti → buřičství. Chtěli sblížit literaturu se životem a měli tendence překonat individualismus. Dalšími spisovateli této doby byli Petr Bezruč, František Geller, Fráňa Šrámek, atd.

Okolnosti vzniku díla – Dílo založeno na pověsti o krysaři ze 13. Století. Možným jádrem pověsti mohla být dětská křížová výprava. Touto pověstí se inspiroval i F. L. Čelakovský a J. W. Goethe. Dyk tuto pověst rozšířil o ostatní postavy. Nejdříve bylo dílo publikováno v časopise pod názvem Pravdivý příběh o krysaři.

Téma – hlavním tématem je rozpor mezi skutečností a snem a touha po naplnění ideálu spojená s momentem deziluze. Dalším tématem je láska Agnes a Krysaře.

Kompozice – dílo vyniká sevřenou kompozicí. Skládá se z 26 krátkých, ale dějově hutných kapitol. Důraz na dialogičnost přispívá k dramatičnosti textu a epické sytosti. Kontrastně je vybudován prostor příběhu: „reálné“ město versus „bájné“ okolí.

Jazyk a styl – text je členěn do krátkých odstavců. Stylové prostředky – souřadné spojování vět, opakování slovních spojení ve vypjatých situacích a celková úsečnost – vyvolávají atmosféru plnou napětí a náznaků. K bohatosti díla přispívají prosté symboly (píšťala, hora, růže, atd.).

PostavyKrysař – tajemný samotář, tulák bez rodiny. Putuje po městech s píšťalou, která umí omámit vše živé a hubí krysy. Je osamělý, protože nikdy necítil žádný cit, ale to se změní, když se zamiluje do Agnes. Když zjistí, že si Agnes vzala život, zapíská na svoji píšťalu tak silně, že omámí obyvatelstvo, které odvede k propasti, kam všichni skočí a zemřou.
Agnes – vesničanka z Hamelnu, je mladá a krásná. Čeká dítě s Kristiánem, ale zamiluje se do Krysaře, kterého u sebe ubytuje. Když Krysař zjistí, že Agnes čeká dítě, odejde z města a Agnes skočí do propasti.
Sepp Jörgen – chudý rybář, který je lidmi opovrhován, jako jediný odolá zvuku Krysařovi píšťaly. Zachrání plačící dítě a na kraji propasti se rozhodne, že mu najde matku.

Děj – Krysař přijede do Hamelnu s posláním vyhnat krysy z města. Hraje na píšťalu a odlákává krysy, které se následně utopí. Poté pozná vesničanku Agnes, zamilují se do sebe a mají spolu poměr. Krysař vyžene z města krysy a žádá svoji odměnu, radní mu však peníze nevydají. Agnes čeká dítě s Kristiánem, kterého už nemiluje a tak skočí do propasti. Když to Krysař zjistí, zapíská na píšťalu tak silně, že všichni obyvatelé, kromě rybáře Seppa Jörgena, následují Krysaře k propasti. Obyvatelé i krysař skočí do propasti. Na rybáře Seppa ukolébavka začne působit až druhý den a tak se vydá k propasti, kde uslyší plakat dítě silněji než je pískání píšťaly. Sepp se tedy rozhodne, že dítě zachrání a najde mu matku.

Úryvek – Pro dva je jen určitá míra lásky: ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přespříliš, chceš-li být milován, vyčerpáš sám všechnu lásku, určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti, to ti radí krysař, který mnoho viděl.

1 komentář: